Материали 1-10 от 1

Лекции по Управление на човешки ресурси 38 стр.

Лекции по Управление на човешки ресурси

Условия за възникване на науките за управлението. Счита се, че науките за управление са най-голямата иновация на ХХ век (според Питър Дракър – смятан за "баща", т.е създател на науките за управление)...
loli
4 1