Материали 1-10 от 80

Функции на народното събрание 5 стр.

Функции на народното събрание

Функции на НС са: Законодателна – тя обхваща дейността по създаването на законите. Формиране и поддържане на правителството. Контролна функция – тази функция е класическа за парламентарната администрация...
dannyboy
0 0
Тристранно сътрудничество 14 стр.

Тристранно сътрудничество

Тристранното сътрудничество е важен способ за предотвратяване на трудовите конфликти. Правната уредба на тристранното сътрудничество се съдържа в разпопредбите на Кодекса на труда...
silviQ
0 0
Административно обслужване на гражданите и бизнеса от община Кюстендил 75 стр.

Административно обслужване на гражданите и бизнеса от община Кюстендил

Целта е да се изгради основният модел на административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на местната администрация и на база този модел да се очертаят насоките за повишаване ефективността на административно обслужване...
rusev02
0 0
Административната реформа в България цел на държавната политика 86 стр.

Административната реформа в България – цел на държавната политика

Началото на демократичния процес в България през 1989г. отчита неподготвеността на част от българското общество за предстоящите радикални промени в обществено-икономическия живот, в държавата и в органите за местно самоуправление и местната...
gecata_maina
0 0
Заетост в публичната администрация и в държавните служби 9 стр.

Заетост в публичната администрация и в държавните служби

Един от показателите за значението на публичната администрация е обемът на заетата в нея работна сила. Нивото на заетост в публичната администрация беше предмет на голям интерес през последните няколко години поради няколко причини....
rusev02
0 0
Сравнителна публична администрация 23 стр.

Сравнителна публична администрация

В областта на политиката, държавата и управлението изучаването на СПА е една от най-старите, най-трудни и най-важни науки. Началото се проследява още в 4-ти век преди Новата ера, когато Аристотел прави първия документален опит да опише...
aronn
0 2
Проблеми при прилагането на етичните принципи и антикорупционните механизми в българската администрация 9 стр.

Проблеми при прилагането на етичните принципи и антикорупционните механизми в българската администрация

Темата е за самостоятелна работа към предмета Административна етика. Оценката не е отлична, а добра.Надявам се да помогна на други студенти, които ще трябва да пишат сам. работи....
daniche90
12 2