Материали 1-10 от 35

Защо ефектите на глобализацията се разпространяват по различен начин върху развитите и развиващите се държави 5 стр.

Защо ефектите на глобализацията се разпространяват по различен начин върху развитите и развиващите се държави

С понятието "глобализация" се означава широка съвкупност от процеси и структури, разглеждани в тяхната взаимозависимост, взаимопроникване и взаимообусловеност в световен мащаб. С това понятие са свързани множество други понятия като глоб
silviQ
0 0
Източни инициативи на ЕС 6 стр.

Източни инициативи на ЕС

Източните инициативи на ЕС. Политика за добросъседство с новите съседи. Черноморско взаимодействие. Евро-средиземноморско сътрудничество. "Източно партньорство", "Дунавската стратегия"...
aronn
0 0
Същност и принципи на устойчивото развитие Възникване и институционализиране 5 стр.

Същност и принципи на устойчивото развитие. Възникване и институционализиране.

Известно е, че устойчивото развитие е развитие, което отговаря на потребностите на сегашното поколение, без да ограничава възможността на бъдещите поколения да посрещнат и реализират своите потребности...
the_magicer
0 0
Управление на регионален историчеки музей град варна 23 стр.

Управление на регионален историчеки музей – град варна

Музеите, галериите и организациите, свързани с културното наследство, какъвто и да е размерът им, каквото и да е местонахождението им, са за хората и по- специално за тяхното развлечение, наслаждение, образование и потребност от знания и разбиране на...
the_magicer
8 2