Материали 1-10 от 5

Мотивацията в управленската дейност и поведение психологическа характеристика 6 стр.

Мотивацията в управленската дейност и поведение. психологическа характеристика

Мотивацията е система от субективно импулсиращите стимули, които непосредствено определят съдържанието и насоките на конкретната човешка дейност. мотивацията е съвкупност от психични процеси, свързани със силата и посоката на поведението...
dannyboy
6 1
Мотивацията в организацията 9 стр.

Мотивацията в организацията

Услугите, предоставяни от 3s сот ад са достъпни в над 600 населени места на България. Дългосрочната цел на собствениците на "3s сот" е развитие и разрастване на националната мрежа "3s сот", увеличаване диапазона на предлаганите услуги.
admin
6 1
Психология на управлението 13 стр.

Психология на управлението

1. Въведение в психологията на управлението - развитие, връзка с други науки; 2. Особености на труда на управляващия и основни проблеми на ПУ; 3. теоретични концепции в ПУ; 4. диагностика в управленската дейност. подбор на кадри...
admin
20 2