Материали 1-10 от 7

Невербална комуникация 25 стр.

Невербална комуникация

Ефективната комуникация не е синоним на многословието или на свободното боравене с думите. Хората могат да си говорят с часове, без да си предават информация и без да общуват в истинския смисъл на думата...
messi
3 0
Физиологична психология 66 стр.

Физиологична психология

Физиологичната психология се разглежда като част от експерименталната психология. Предметът й е изучаването на механизмите на даден вид поведение; къде и какво в мозъка се случва при манифестирането на определен тип поведение....
admin
10 2
Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността 9 стр.

Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността

Политиката на мениджмънта на компанията е едно от основните средства за водене на конкурентна борба, като има голяма тежест при крайния резултат. През последните години в глобален мащаб именно този фактор като че ли най- точно предопределя...
admin
19 2