Материали 1-10 от 23

Психологията в практиката 14 стр.

Психологията в практиката

Днес психологията е едно от най-полезните за социалната практика науки. Знанията, които тя създава, се прилагат широко и подпомагат дейността на хората в образованието и здравеопазването, в производството и търговията, в политиката...
ndoe
9 1
Learning theory and ELThorndike BFSkinner and Albert Bandura 42 стр.

Learning theory and E.L.Thorndike, B.F.Skinner, and Albert Bandura

Традиционно, привържениците на бихевиопизма вярват, че проучването на идеи, възрпиятия или концепции (прилагано от привържениците на когнитивната психология), не е особено използваемо при опит за промяна на даден тип поведение...
mOn
0 0
Мнемонични средства - системи за запаметяване 2 стр.

Мнемонични средства - системи за запаметяване

Терминът мнемоника означава "подпомагам паметта" и идва от името Мнемозина - богинята на паметта в древногръцката митология. Мнемоничните средства са просто системи или техники за запаметяване на информация...
nerven
10 2