Материали 1-10 от 13

Анализ на производствената система на компания 10 стр.

Анализ на производствената система на компания

В настоящия казус ще разгледаме производствената система на една компания, която въпреки голямата и стремглаво нарастваща конкуренция, все още поддържа фирмата на добро ниво, развива технологиите си...
ndoe
0 0
Ефективност на производствения процес 16 стр.

Ефективност на производствения процес

Целта на курсовата работа е да определи конкретно как и по какъв начин ефективността на производствения процес и изградената организационна, маркетингова и производствена стратегия, теоретично и практически, на примера на фирма...
daniche90
0 0
Производствена система на фирма 11 стр.

Производствена система на фирма

Същността на производствения процес в предприятието е в преобразуването на вложените материали и суровини, изразходваната енергия, чрез въздействието на средствата за труд върху предмета на труда, в краен резултат – производствен продукт....
the_magicer
0 0
Проблеми в изграждането и развитието на малки и средни предпирятия 14 стр.

Проблеми в изграждането и развитието на малки и средни предпирятия

Малките и средни предприятия имат голямо значение за българската индустрия, въпреки това обаче много от тях не успяват да се разраснат и дори да оцелеят в условията на пазарната среда. Проблемите с финансирането...
nezabravima
0 0
Компоненти на ГАПС Компоновка на ГАПС 2 стр.

Компоненти на ГАПС. Компоновка на ГАПС.

Основните компоненти на ГАПС са: машините; инструментите; автоматизираните инструменти; роботите; транспортните средства, автоматичните складове; автоматичния контрол и управлението на транспорта...
nezabravima
5 0