Материали 1-10 от 34

Създаване на ZopePlone базирана система за оnline тестове 40 стр.

Създаване на Zope/Plone базирана система за оnline тестове

Стремежът за намаляване на размерите и повишаване на плътността на елементите в полупроводниковата пластина е стабилна тенденция в микроелектрониката през последните 50 години...
the_magicer
0 0
Функции Функции без параметри и функции с параметри по стойност 10 стр.

Функции. Функции без параметри и функции с параметри по стойност.

Функциите са основни структурни единици, от които се изграждат програмите на езика С. Функцията е самостоятелна част от програма, която има свое име и изпълнява множество оператори като една обобщена операция или действие...
silviQ
0 0
Разработка на софтуер за фискално ядро и драйвери за периферни устройства за него 51 стр.

Разработка на софтуер за фискално ядро и драйвери за периферни устройства за него

Programmer’s Notepad 2 е много добър редактор на програмиста, който е предназначен да работи с каквито и да е компилатори, на каквито и да е езици за програмиране.
rusev02
4 0