Материали 1-10 от 7

Природна забележителност Айтоската вековна кория quotКарапелитquot 13 стр.

Природна забележителност Айтоската вековна кория "Карапелит"

В съвременния свят опазването на отделни природни територии и образувания, които имат ценни качества за науката, културата, рекреацията и други области, има голямо значение. Природозащитната дейност има дълга история не само в света, но и по нашите...
ndoe
0 0
Резерват Парангалица 18 стр.

Резерват Парангалица

Презентацията е за резерват Парангалица и съдържа най-важната информация за него - географското му положение, климата, флората, фауната, правилата, които трябва да се спазват в него и т.н....
the_magicer
51 9
Дяволското гърло 14 стр.

Дяволското гърло

На 1,5 километра северно от село Триград в Родопите се намира един от феномените на Триградското жрело - пещерата Дяволското гърло. Тя е пропастна пещера, образувала се в последствие на пропадането на земните пластове...
cblock
23 1
Земеделски земи и защитени територии в област Търговище 13 стр.

Земеделски земи и защитени територии в област Търговище

Територията на област Търговище се характеризира със своето разнообразие и преливане на равнинен, хълмист и ниско-планинскирелеф, поради което и надморската височина варира от 150 до 690 метра....
ndoe
6 0