Материали 1-10 от 10

Изграждане и развитие на малки и средни предприятияМСП 20 стр.

Изграждане и развитие на малки и средни предприятия(МСП).

Възникване и развитие на малки и средни предприятия. 1. Роля и възникване на малките и средни предприятия МСП се обособяват и започват да функционират под различна форма още с появата на стопанската дейност на човека, като през отделните форми на све
Vania70
0 1
Предприемачът - основна фигура в организирането на бизнеса 25 стр.

Предприемачът - основна фигура в организирането на бизнеса

Предприемач е френска дума. Съвременното му използване е в смисъл на "човек, който поема риск, свързан с организацията на ново предприятие или с разработването на нови идея, продукт или услуга"...
dannyboy
14 1
Бизнес планиране - видове поставяне на цели 11 стр.

Бизнес планиране - видове, поставяне на цели

Бизнес планиране – видове, поставяне на цели и изпълнение. Процес на бизнес планиране. Управленският процес се състои от четири основни функции – планиран, организиранe, ръководство и контрол...
nerven
124 3