Материали 1-10 от 44

Въведение в информатиката - договори за дружество 6 стр.

Въведение в информатиката - договори за дружество

С договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на обща стопанска цел. Гражданското дружество е форма на доброволно обединение на лица, правни субекти, за постигане на стопански цели с общи средства...
daniche90
0 0
Спиране и прекратяване на производството по издаване на индивидуални административни актове - съотношение 8 стр.

Спиране и прекратяване на производството по издаване на индивидуални административни актове - съотношение

Член 21 на Административно-процесуалния кодекс определя индивидуалният административен акт като изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган...
rusev02
1 0
Наследяване по завещание 2 стр.

Наследяване по завещание

Завещанието е едностранна формална сделка, с извършването на която завещателят се разпорежда с цялото или с част от своето имущество в полза на определено от него лице и чиито правни последици настъпват след неговата смърт...
silviQ
1 0
Тълкуване в правото Начини на тълкуване Видове тълкуване според субекта и според обема 11 стр.

Тълкуване в правото. Начини на тълкуване. Видове тълкуване според субекта и според обема

Тълкуването е сложна познавателна и творческа дейност, която се извършва с цел установяване на действителния смисъл и съдържание на правния акт с оглед преди всичко на неговата практическа реализация...
dannyboy
7 1