Материали 1-10 от 31

Нотариално право 45 стр.

Нотариално право

Нотариалните производства в българската правна доктрина и практика са част от т.нар. – охранителни производства. Най – съществените елементи от фактическия състав на едно охранително производство...
aronn
5 1