Материали 1-10 от 1

Основи на правото 10 стр.

Основи на правото

1.Гражданското и Търговското право се резличават по: А) предмет на правното регулиране Б) метод на правното регулиране В) сключваните сделки Г) субектите на правните отношения А) и Б) грешни: методът и предметът им на правно регулиране е един и същ,
ivety91
43 2