Материали 1-10 от 1

Основни принципи и аспекти на защита на класифицираната информация в РБългария 9 стр.

Основни принципи и аспекти на защита на класифицираната информация в Р.България

Система на защита на класифицираната информация: Включва системата от органи, техните правомощия, както и правилата, дефиниращи и прилагани по отношение на видовете защита на класифицираната информация. ...
gecata_maina
0 0