Материали 1-10 от 56

Програма за превенция на наркоманията сред подрастващото население в община Пещера 8 стр.

Програма за превенция на наркоманията сред подрастващото население в община Пещера

През последните години проблемите свързани с употребата на наркотични и упойващи вещества все по-трайно привличат вниманието на българската общественост...
daniche90
0 0
Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници 87 стр.

Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници

Контраразузнаването като теория и практика е познато още от Древни времена, когато в битките между племената и народите за съществуване и надмощие се използва както разузнаването
rusev02
10 1
ТАКТИКА НА ПРЕТЪРСВАНЕ И ИЗЗЕМВАНЕ ПРИ ВАЛУТНИ И КОНТРАБАНДНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 92 стр.

ТАКТИКА НА ПРЕТЪРСВАНЕ И ИЗЗЕМВАНЕ ПРИ ВАЛУТНИ И КОНТРАБАНДНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Претърсването и изземването са два различни способа за събиране и проверка на доказателства и доказателствени средства в съответствие с Процесуалния кодекс
rusev02
5 0
Оперативноиздирвателната дейност и оперативноиздирвателното производство 19 стр.

Оперативноиздирвателната дейност и оперативноиздирвателното производство

Същността на оперативноиздирвателната дейност и оперативноиздирвателното производство е дадено в чл.160 от Закона за МВР...
gecata_maina
1 0