Материали 121-130 от 315

Актуални проблеми на корпоративната сигурност 20 стр.

Актуални проблеми на корпоративната сигурност

Двете лица на корпоративната сигурност са работа с външни институции и строг вътрешен контрол. Финансово-кредитна къща "ХИТ"- е не банкова институция, която се занимава с отпускане на малки и бързи кредити на физически лица и застраховане...
ndoe
12 4
Роля и задачи на неправителствените организации в системата на национална сигурност 20 стр.

Роля и задачи на неправителствените организации в системата на национална сигурност

Неправителствена организация (НПО) е всяка частна, независима от държавното управление институция, която развива някакъв вид обществена дейност без стопанска цел и се финансира от източници, несвързани с правителството...
dannyboy
16 1
Оперативноиздирвателната дейност и оперативноиздирвателното производство 19 стр.

Оперативноиздирвателната дейност и оперативноиздирвателното производство

Същността на оперативноиздирвателната дейност и оперативноиздирвателното производство е дадено в чл.160 от Закона за МВР...
gecata_maina
1 0
Принудителна евакуация на работници при технически аварии в ДИП БЕЛЛА 5 стр.

Принудителна евакуация на работници при технически аварии в ДИП БЕЛЛА

Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, замърсяване на околната среда...
emoto_92
3 0
Разузнавателна защита на конституционния ред 14 стр.

Разузнавателна защита на конституционния ред

Разузнавателна защита на конституционния ред е кратко стегнато определение или дефиниция, което разкрива най-съществените характеристики на обекта, които позволяват той да бъде...
nezabravima
5 1
Разработване на оперативен план за гасене на пожар 19 стр.

Разработване на оперативен план за гасене на пожар

Хартията за навълняване и гладък слой навита на ролки се зарежда на развиващите устройства. Изчаква се докато температурата на подгряващите и рифелните валове достигне до 200оС...
nerven
12 0
Интерпол и Европол 7 стр.

Интерпол и Европол

Международната организация Интерпол е създадена да подпомага усилията на полицейските органи от различните държави,в решаването на проблеми,свързани с издирването и арестуването...
emoto_92
6 1