Материали 1-10 от 75

Общественото мнение в ЕС 4 стр.

Общественото мнение в ЕС

Разглежданият от мен доклад е изключително интересен и благодарение на него азбарх какво е всеобщото мнение на българите и не само на тях за Европейския съюз като цяло и живота, който той им предлага...
ndoe
0 0
Парадигма на прозрачността в сферата на сигурността и отбраната граници на задължителното и възможното 17 стр.

Парадигма на прозрачността в сферата на сигурността и отбраната: граници на задължителното и възможното

Разузнаването е една от най-елитните дейности, широко застъпена в съвременния свят. Тя допринася за запазване сигурността на една страна, както и за защитата на националните ѝ интереси...
rusev02
0 0
Историческо развитие на политическите учения 13 стр.

Историческо развитие на политическите учения

В съвременното общество терминът "политика" се свързва със система от практически действия и теоретични възгледи, които са създадени и установени както от обществото в неговата цялост, така и от специализирани институции...
dannyboy
0 0
Съвременни аспекти на терористичните действия 13 стр.

Съвременни аспекти на терористичните действия

В края на ХХ век в световното развитие станаха безпрецедентни събития, които изправиха човечеството пред нови исторически реалности. В политически план най-съществените промени са завършването на "Студената война"...
cblock
0 0
Политиката за опазване на околната среда като политически инструмент 13 стр.

Политиката за опазване на околната среда като политически инструмент

Качеството на околната среда е основен показател за здравето на самата околна среда и на въздействието, което тя оказва върху здравето, комфорта и психическото състояние на хората, свързани с нея...
messi
0 0
Политически бранд на избори 2009 година 17 стр.

Политически бранд на избори 2009 година

Животът на съвременното общество през последните години се промени коренно. Днес всеки човек живее изключително динамичен живот, характеризиращ се с бързи промени и непрекъснат поток на огромни количества информация....
aronn
0 0
Риск от политически екстремизъм в България 89 стр.

Риск от политически екстремизъм в България

Третата световна война, която всички си представяха като ядрен апокалипсис, вече започна и се води под формата на тероризъм, обхванал целия свят. Политическият екстремизъм стана преобладаваща форма на конфликтите в нашата епоха...
ndoe
0 0