Материали 1-10 от 4

Възможен ли е базисен политичеки модел на ЕС според Лари Зидентоп 9 стр.

Възможен ли е базисен политичеки модел на ЕС според Лари Зидентоп?

Въпросът за европейската общност и по-конкретно за ЕС, който представя като една "нова" Европа, при която политиката отстъпва място на икономиката, разисква Лари Зидентоп в шеста глава на своята книга "Демокрацията в Европа"...
nerven
12 3
Място и роля на политиката в живота на българското общество след 1990 г 11 стр.

Място и роля на политиката в живота на българското общество след 1990 г

В към настоящия момент, българското общество не се намира в сериозна социална и политическа криза. У нас обаче, все още е пресен споменът за лято 2005 г., когато държавата бе оставена на автопилот, поради невъзможността да се сформира правителство.....
admin
2 0