Материали 1-10 от 10

Политика на национална сигурност 15 стр.

Политика на национална сигурност

Политиката на сигурност формулира преди всичко основните възгледи, цели, задачи и програми за осигуряване на върховните обществени и държавни интереси във всички техни аспекти, включително областта на военната сигурност...
gecata_maina
0 0
Организационна култура на политическа партия 11 стр.

Организационна култура на политическа партия

Изучаването на тази култура в България, започва още в средата на миналия век, но основно се акцентира върху него, след проблемите през 1989г. Тя е смесица от стари и нови възгледи, ценности и идеи. Консервативните идеи, които още царуват в мислите на...
nerven
1 0
Организационна култура на политическа партия 11 стр.

Организационна култура на политическа партия

Изучаването на тази култура в България, започва още в средата на миналия век, но основно се акцентира върху него, след проблемите през 1989г. Тя е смесица от стари и нови възгледи, ценности и идеи. Консервативните идеи, които още царуват в мислите на...
the_magicer
4 0
Възможен ли е базисен национален политически модел в ЕС според Лари Зидентоп 10 стр.

Възможен ли е базисен национален политически модел в ЕС според Лари Зидентоп?

Книгата на Лари Зидентоп „Демокрация в Европа”, получила широк отзвук и високите оценки на литературните критици, е спечелила интереса на широката общественост и се е превърнала в настолно четиво за много граждани....
admin
28 1
ЕС като едно трето преобразувание на демокрацията според Робърт Дал 11 стр.

ЕС като едно трето преобразувание на демокрацията според Робърт Дал

Робърт Дал е един от най-прочутите политически теоритици на изминалия век, който изследва основните положения на демократичната теория. Той е един от основателите на т.нар. плуралистична теория на демокрацията....
admin
8 0
Държавни политики и стратегии 25 стр.

Държавни политики и стратегии

Държава (разговорно, но ограничено по обхват, страна) е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото...
admin
14 0