Материали 1-10 от 2

Оценка на риска от пожар в сграда 5 стр.

Оценка на риска от пожар в сграда.

Методика за определяне на риска от пожар. Да се усвои един от методите за количествена оценка по експертни данни. Оценката на риска от пожар в сграда зависи от 3 групи /категории/ от сходни фактори, които пряко или косвено създават условия за пожар...
admin
28 2