Материали 1-10 от 4

Проблемът за технологичната подготовка на децата от предучилищна възраст 168 стр.

Проблемът за технологичната подготовка на децата от предучилищна възраст

Чрез ролята и ролевите взаимодействия детето се запозна ва с труда на хората като единство на цел, материали, трудови действия и трудов резултат, необходим на човека...
admin
6 3