Материали 1-10 от 107

Стратегии против агресията 2 стр.

Стратегии против агресията

Опишете ситуация на прояви на агресия от дете в предучилищна или начална училищна възраст (юноши). Посочете вероятните причини за проявите на агресия и възможни стратегии за преодоляване на агресията.“
snowangell93
0 0
Дислексия-специфично нарушение на способността за учене 3 стр.

Дислексия-специфично нарушение на способността за учене

Дислексията се определя като специфично нарушение на способността за учене, свързано с процесите на преработка на информацията, което ограничава придобиването и развитието на грамотността и води до несъответствие между очакваните за възрастта и реалните п
marea
0 0
ПОДВИЖНИТЕ И ДИДАКТИЧНИТЕ ИГРИ В ПОДКРЕПА НА МУЛТИКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 13 стр. очаква одобрение

ПОДВИЖНИТЕ И ДИДАКТИЧНИТЕ ИГРИ В ПОДКРЕПА НА МУЛТИКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Отиването на децата в детската градина, особено в подготвителната група, е тяхното влизане в обществото, времето, в което се започва моделирането на социалното им поведение.
messi
8 0
ИГРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ДЕЦА 6 7-годишна възраст 59 стр.

ИГРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ДЕЦА (6 – 7-годишна възраст)

Динамичните промени, настъпили в последното десетилетие, европеизацията на обществото, „отварянето” към света са причини, поради които все по-често се говори за социализация.
messi
0 0
ПРЕПОДАВАНЕТО ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИИЛИ ОСЪЗНАТ РИСК 7 стр.

ПРЕПОДАВАНЕТО – ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И/ИЛИ ОСЪЗНАТ РИСК

Професията на учителя в нашето съвремие се откроява с нови измерения и изисквания. Учителят е този, който трябва да поведе учениците през основите на знанието и културата.
messi
0 0