Материали 1-10 от 1

Банки и банково дело 25 стр.

Банки и банково дело

Основаването на Банк оф Ингланд и Банк оф Скотланд не само бележи началото на съвременното банкиране, но става и двигател на бързата индустриализация на Англия, Развитието на безналичното парично обръщение, заместването на златото и среброто с банкови...
silviQ
4 0