Материали 1-10 от 4

Резултати от функционирането на режима на паричен съвет валутен борд в България 16 стр.

Резултати от функционирането на режима на паричен съвет (валутен борд) в България

Валутният борд, възникнал като парична система на колониите от Британската империя в миналото, днес горещо се препоръчва от Международния валутен фонд като подходяща организация на системата на паричното обръщение в развиващите...
dannyboy
12 0
Контрол върху банковия сектор 26 стр.

Контрол върху банковия сектор

Темата за контрола никога не губи своята актуалност, особено когато се касае за контрола върху банковия сектор. Банковият контрол е специфичен и се упражнява като организирана функция в системите на банките....
cblock
8 0