Материали 1-10 от 17

Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговска банка 16 стр.

Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговска банка

В разработката ще направя анализ на кредитния риск за периода 2009-2011 година на България, също така ще направя анализ на кредитния портфейл и кредитния риск на една от най-големите банки действащи на пазара...
aronn
0 0
Базелски стандарти за капиталова адекватност и основни изисквания на наредба 8 на БНБ 21 стр.

Базелски стандарти за капиталова адекватност и основни изисквания на наредба №8 на БНБ

Банковата система играе централна роля в извършването на плащанията, мобилизирането и разпределението на спестяванията. Ефективният надзор над банковите институции е съществен компонент на силната икономическа среда...
lubega
0 0
Развитие на депозитните продукти по време на криза в България 84 стр.

Развитие на депозитните продукти по време на криза в България

Предмета на дипломната работа са депозитните продукти и какво е тяхното развитие в периода на криза в нашата страна. Какви видове депозити предлагат банките и как се разработва целевия пазар на привлечения капитал...
rusev02
0 0
Валутен борд и стабилността на банковата система 80 стр.

Валутен борд и стабилността на банковата система

Предмет на дипломната работа е стабилността на българската банкова система в условията на валутен борд. Обекти на изследването са банковата система на нашата страна и до колко тя е стабилна след въвеждането на паричен съвет...
ivan40
0 0
Частно банкиране и управление на богатството 6 стр.

Частно банкиране и управление на богатството

Частно банкиране и управление на богаството. Бизнесмоделът "Частно банкиране". Дефиниране и клиентски сегменти. Инвестиционно консултиране и управление на богатството за частни и институционални клиенти...
silviQ
3 0
Банкови сделки на паричния пазар 6 стр.

Банкови сделки на паричния пазар

Основни характеристики на паричният пазар - паричните пазари улесняват трансфера на средства на банките, които разполагат с излишъци към други кредитни институции, които се нуждаят от паричен ресурс...
cblock
3 0
Сравнителен анализ на дейността на Уникредит Булбанк и Unicredit Tiriac Bank 12 стр.

Сравнителен анализ на дейността на Уникредит Булбанк и Unicredit Tiriac Bank

УниКредит Булбанк е най-голямата банка на България . Преди 1994 г., банката е известна като Българска външнотърговска банка или БВБ. "УниКредит Булбанк" АД предоставя различни корпоративни и индивидуални банкови продукти и услуги в Бъ
dannyboy
39 3