Материали 1-10 от 13

АНАЛИЗ НА АКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСК АБАНКА 18 стр.

АНАЛИЗ НА АКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСК АБАНКА

Дейността на търговските банки е свързана с платежно, кредитно и др. посредничество между ик.агенти. Дейността им се отчита чрез техните баланси. Операциите на търговските банки са три основни групи......
messi
0 0
Резултати от функционирането на паричния съвет валутен борд в България 12 стр.

Резултати от функционирането на паричния съвет (валутен борд) в България

В последните десетилетия често се наблюдава възраждане на интереса към паричните съвети като средство за финансова стабилизация на икономически системи, при които конвенционалните методи са се оказали неефективни...
rusev02
3 0
Резултати от функционирането на режима на паричен съвет валутен борд в България 16 стр.

Резултати от функционирането на режима на паричен съвет (валутен борд) в България

Валутният борд, възникнал като парична система на колониите от Британската империя в миналото, днес горещо се препоръчва от Международния валутен фонд като подходяща организация на системата на паричното обръщение в развиващите...
dannyboy
12 0
Банково дело 6 стр.

Банково дело

Предпоставки за възникване на банките. Произход на банките. Основната причина за съществуването на банките са парите, защото по своята същност банките са парични посредници. Те управляват парите, превръщат ги в капитал и управляват този капитал...
silviQ
6 0