Материали 1-10 от 1

Видове паразити и видове гостоприемници 6 стр.

Видове паразити и видове гостоприемници

Паразитите са организми, кото пренадлежат към различни систематични групи. Те водят паразитен начин на живот и се хранят за сметка на другите организми. Паразитите могат да бъдат групирани в различни групи въз основа на различни показатели...
mOn
52 2