Материали 1-10 от 13

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията 19 стр.

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията.

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията.
dessimileva
0 0
Същносттa на ангажираността поуки от областта 10 стр.

Същносттa на ангажираността: поуки от областта

Ангажираността е една иключително привлекателна идея. Смятаме, че интуитивно разбираме нейното значение и вярваме, че това ни помага да обясним поведението на хората на работното място...
ndoe
9 0
Проектиране на различни видове организационни структури 6 стр.

Проектиране на различни видове организационни структури

Ако една организация се ограничава до производството на малък брой еднакви или сродни продукти, произвежда тези продукти в едно или малко на брой места и ги продава само на дена група от потребители, функционалната структура....
admin
28 1
Власт и управление 16 стр.

Власт и управление

Същност, роля и параметри на властта. Властен потенциал – институционални и персонални сили на властта. Власт и хаос: управлението между функциониращата власт и хаотичната динамика. Власт и злоупотреба с властта....
admin
8 1