Материали 1-10 от 2

Реакции протичащи в система течност-течност 9 стр.

Реакции протичащи в система течност-течност

Към тази група реакции се отнасят най-важните реакции, провеждани в условията на междуфазов катализ. Тук е мястото да се отбележат изключително простия за изпълнение метод за генериране на дихалогенокарбени...
ivan40
18 0