Материали 1-10 от 18

Управление на процесите на промяна в целево-адаптивните организации 30 стр.

Управление на процесите на промяна в целево-адаптивните организации

Движещата сила на тези промени са комуникационните и информационни технологии. Новите възможности за генериране и предоставяне на информация променят начина на живот, на работа и мислене...
the_magicer
0 0
Проектиране изграждане на ефективни екипни структури 22 стр.

Проектиране (изграждане) на ефективни екипни структури

В теорията и социалната практика акцентът все по-често се поставя върху необходимостта от работа в екип на консултантска основа, като базов фактор за организационно развитие...
aronn
0 0
Типове организации и нови структурни форми 13 стр.

Типове организации и нови структурни форми

Процесът, свързан с йерархичното декомпозиране на дейностите и установяването на механизми за координация и контрол на тези дейности води до възникването на формална организационна структура, която се състои се от звена и позиции...
rusev02
0 0
Технология на организационното проектиране Подходи към специфичните въпроси на проектирането 15 стр.

Технология на организационното проектиране. Подходи към специфичните въпроси на проектирането

Проектирането, чийто обект са елементите на организационния дизайн е процес, при който мениджмънта балансира организационните ресурси (енергия на персонала, усилия, изисквания, групова динамика, механизми за обратна връзка) за постигане на резултати...
nerven
0 0
Технология на организационното оценяване 14 стр.

Технология на организационното оценяване

Всяка организация притежава начини за балансиране на множеството изисквания към нея за време, ресурси и енергия. В зависимост от наложения баланс, системата изпълнява и постига определени резултати....
gecata_maina
0 0
Изследване на организационната култура в ТВ quotПикадилиquot 51 стр.

Изследване на организационната култура в ТВ "Пикадили"

Постигането на конкурентноспособност на която и да е организация изисква активизация на човешкия и трудовия фактор като ключов носител на иновацията и ядро на това, което наричаме интелектуален капитал....
lubega
0 0
Организационното поведение като учебна дисциплина 15 стр.

Организационното поведение като учебна дисциплина

Предмет на организационното поведение е трудовото поведение на индивидите и социалните групи в организацията. Организационното поведение има интердисциплинарен характер...
gecata_maina
0 0
Индивидуалност и поведение на ръководителите 10 стр.

Индивидуалност и поведение на ръководителите

Ръководителят на съвременните организации е ключова фигура за тяхното ефективно управление. Главната задача на ръководителя е да организира групата, организацията, създавайки най-добрите условия за успешното изпълнение на поставените пред нея цели и...
dannyboy
48 2