Материали 1-10 от 10

Мотивация на човеките ресурси в организацията 16 стр.

Мотивация на човеките ресурси в организацията

Основна цел на мениджмънта е да подтиква хората да работят ефективни. Това практически не е възможно без да се приложат целенасочени действия за тяхното мотивиране...
dannyboy
0 1
Теории за личността според Ейбрахам Маслоу 14 стр.

Теории за личността според Ейбрахам Маслоу

Целта на автора на настоящата курсовата работа е да изследва индивидуалните потребностите на личността според Теорията за потребностите на Ейбрахам Маслоу, анализирайки пирамидата за предпочитанията на индивида.
Evislavka
18 3
Стимулиране на персонала във фирма 9 стр.

Стимулиране на персонала във фирма

Създаването на система за мотивиране и стимулиране е изключително сложен творчески процес, който може да се оприличи с конструирането на най-сложните и материални системи...
gecata_maina
30 2
Групово поведение във фирмата начини за неговата преориентация 13 стр.

Групово поведение във фирмата, начини за неговата преориентация

Описание на организационната структура на фирмата, както и на задълженията на всеки един от служителите й. Описание на казуса "Коренчев" и идеи за неговото решаване...
admin
77 6