Материали 1-10 от 4

Формиране и промяна на организационната култура в растящите средни и малки предприятия 42 стр.

Формиране и промяна на организационната култура в растящите средни и малки предприятия

Растящият интерес към проблемите на малките и средни предприя-тия (МСП) се обуславя от значителния им принос към развитието на ико-номиката, от една страна, и стремежа за подпомагане и укрепване на тях-ната роля, от друга. 90-те години на XX-век...
nezabravima
15 0
Моята индивидуална философия за мениджмънт на класа 9 стр.

Моята индивидуална философия за мениджмънт на класа

"Нашият клас" – всеки от нас е чувал и употребявал тези думи в различни ситуации, именно поради причината, че това е формална обществена единица, към която човек или чувства от самото начало, или с времето придобива принадлежност...
cblock
69 4