Материали 1-10 от 1

РАДИКАЛНА ХИСТЕРОКТОПИЯ СЛЕД ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ ПРОБНО АБРАЗИО С РЕЗУЛТАТ КАРЦИНОМ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 27 стр.

РАДИКАЛНА ХИСТЕРОКТОПИЯ СЛЕД ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ ПРОБНО АБРАЗИО С РЕЗУЛТАТ КАРЦИНОМ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Медицинското право е специфичен дял, който урежда само един вид правни отношения, свързани със здравето – тези по предоставяне на медицинска и дентална помощ, т.е. същинските медицински правоотношения, доколкото здравното право.....
messi
3 0