Материали 1-10 от 4

Ниво на същественост Връзка между ниво на същественост и одиторски риск Комуникации на грешки 9 стр.

Ниво на същественост. Връзка между ниво на същественост и одиторски риск. Комуникации на грешки

Съществеността се свързва със степента на точност на информацията, на основата на, която могат да се направят правилни изводи за резултатите от дейността и имущественото състояние на одитираното лице и вземане на обосновани решения,...
nerven
0 0
АКРЕДИТАЦИЯАКРЕДИТИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАКИВА 55 стр.

АКРЕДИТАЦИЯ.АКРЕДИТИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ. НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАКИВА

Акредитацията е част от цялостна система, която включва оценяване на съответствието и надзор на пазара, предназначена за оценяване и гарантиране на съответствие с приложимите изисквания.
messi
1 0