Материали 1-10 от 3

Особености на обществените електронни медии 6 стр.

Особености на обществените електронни медии

При обяснението и анализа на особеностите на обществените електронни медии (БНТ и БНР) е необходимо да се обърне внимание на анализа на конституцията на Република България от 1991 г. Именно тя създава правна уредба на средствата за масово осведомяване...
cblock
0 0