Материали 1-10 от 3

ДИРЕКТОРИЯТА 1794 1799 17 стр.

ДИРЕКТОРИЯТА (1794 – 1799)

В Европа в края на ХVІІІ в. най-сложните политически процеси се развиват във Франция. Европейският хегемон от втората половина на ХVІІ и началото на ХVІІІ в. изпада в дълбока и продължителна криза.
messi
0 0