Материали 1-10 от 2

Темата за родината проследена от Ботев до Димов 16 стр.

Темата за родината, проследена от Ботев до Димов

Изключително трудно е да се обхване толкова голям период от време, изпълнено с автори и творби от всякакви жанрове и стилове. Все пак, въпреки огромното разнообразие от творци, има нещо, което ги обединява и ни позволява да ги видим като нещо цялостно...
aronn
7 0
Животът тайнство от повторяеми и неповторими събития в Преди да се родя на Ивайло Петров 8 стр.

Животът – тайнство от повторяеми и неповторими събития в "Преди да се родя" на Ивайло Петров.

Ивайло Петров не обвинява и отхвърля миналото. Той не е убеден в превъзходството на новия начин на живот. Мечтае да се завърне в света на чистите детски образи...
mOn
27 3