Материали 1-10 от 10

Спешни състояния на централната нервна сиситема 59 стр.

Спешни състояния на централната нервна сиситема

Презентация на тема спешни състояния в медицината. Определят рисковите фактори при пациенти със степенни нарушения в съзнанието. Да представи алгоритъм на поведение при пациенти с животозастрашаващи нарушения, резултат от агресия върху ЦНС....
daniche90
20 2
Болест на Алцхаймер 4 стр.

Болест на Алцхаймер

Болестта на Алцхаймер представлява мултифакторно невродегенеративно заболяване с прогресиращ ход на развитие и е една от формите на деменция. Съществуват две форми на болестта – наследствена и спорадична....
nerven
15 1
Полиневрити и полиневропатии 8 стр.

Полиневрити и полиневропатии

Полиневритите и полиневропатиите представляват заболявания, които могат да бъдат причинени от различни фактори: инфекциозни агенти, интоксикации, недоимъчни състояния, алергични реакции, при които периферната нервна система се засяга дифузно:..
messi
17 0
Органични нервни заболявания - епилепсия хорея 7 стр.

Органични нервни заболявания - епилепсия, хорея

Епилепсията е стара колкото човешкия род. Това заболяване е познато на хората още от древни времена. През 400 г. пр. н. е. бащата на медицината – Хипократ предполага, че епилепсията е заболяване на мозъка. Много култури...
ivan40
21 1
Болести на периферната нервна система 9 стр.

Болести на периферната нервна система

Периферната нервна система осъществява връзката между тялото и централната нервна система. За разлика от централната нервна система, тя не е защитена от кости и така е изложена на вредното действие....
admin
20 0