Материали 1-10 от 28

Слънце - характеристики жизнен цикъл химичен състав 14 стр.

Слънце - характеристики, жизнен цикъл, химичен състав

Слънцето е звездата в центъра на Слънчевата система. То представлява почти идеална сфера, съставена от гореща плазма и магнитни полета. Диаметърът му е около 1 392 000 km, близо 109 пъти по-голям от този на Земята, а масата му ( 1.9891 × 1030 kg, 330 000
sergeewa
0 1
Взаимодействащи галактики 11 стр.

Взаимодействащи галактики

Както и при звездите, когато две или повече галактики са разположени близо една до друга, те гравитационно си взаимодействат, при което могат да настъпят деформации в тяхното първоначално устройство и форма...
silviQ
43 2