Материали 41-50 от 73

Наказателно право обща част 32 стр.

Наказателно право – обща част

Система от правни норми, регулиращи обществени отношения, породени от извършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност...
dannyboy
6 2
Наказателно право 32 стр.

Наказателно право

Понятието е изградено единствено във връзка с миналата съдимост на дееца. Няма значение за какво престъпление е осъждан. Новото също може да е от всякакъв вид. Не се взима предвид какви наказания са наложени и дали субектът е изтърпял наказанието...
ndoe
25 1
Наказателно право 29 стр.

Наказателно право

Наказателното право представлява система от правни норми като специфично средство за противодействие на престъпленията посредством предвиждане и налагане на наказание на извършилите ги лица. наказателното право визира общественоопасните деяния...
nezabravima
10 1
Понятие за стопански престъпления Съпоставки между германската и българската уредба и практика 28 стр.

Понятие за стопански престъпления. Съпоставки между германската и българската уредба и практика

Всички разкрити и разследвани досега престъпления на "белите якички" имат нещо общо помежду си. Те не са случайни, изолирани актове, "грешна стъпка” в живота на един човек и донякъде се отдалечават от схващането на углавно
daniche90
0 0
Наказателно право особена част 22 стр.

Наказателно право – особена част

Обща характеристика на особената част на наказателното право. Особената част е система или съвкупност от особени наказателни норми, в които са очертани отделните видове престъпления и са предвидени наказания за тях....
loli
12 3