Материали 1-10 от 5

Франция през втората половина на 19 век Демократизация на парижката опера Жак Офенбах Лиричната опера на Шарл Гуно и Масне Балетите на Делиб 2 стр.

Франция през втората половина на 19 век. Демократизация на парижката опера – Жак Офенбах. Лиричната опера на Шарл Гуно и Масне. Балетите на Делиб.

След революцията от 1848г. условията във френския културен живот се променят. Организират се все повече придворни и публични балове и развличения. Интересът към инструменталната музика е все още слаб...
ivan40
4 0
Фолклорни области 33 стр.

Фолклорни области

Шопска фолклорна област. Най-разпространените народни инструменти са: дудук, двоянка, гъдулка, гайда и кавал. Най-типични за шоплука са граовското мъжко хоро в бавно темпо и размер 2/4 и копаницата в размер 11/16...
aronn
182 7