Материали 1-10 от 2

Обща характеристика н аглаголната система на българския език 22 стр.

Обща характеристика н аглаголната система на българския език

Морфологията е наука за думата като словоформа, т.е. за формите на думите и за граматичните значения, които се свързват с тях; за граматичните категории, обединяващи сродните граматични значения...
ndoe
0 0