Материали 1-10 от 8

Компютърно моделиране на полета и процеси 16 стр.

Компютърно моделиране на полета и процеси

Изчертаване на разглежданото сечение на асинхронната машина. Моделиране на характеристиките на средите включени в сечението. Симулиране на разпределението на магнитното поле в сечението на машината чрез метода на крайните елементи...
ivan40
0 0
Теория за вземане на решения 10 стр.

Теория за вземане на решения

Община събира 1 млн. лв. годишно от такса смет и ги харчи за депониране на отпадъците от града. Обмисля се построяване на завод за обработка на отпадъците. Достъпни са пет различни технологии...
ivan40
0 0
Теория за вземане на решения 14 стр.

Теория за вземане на решения

Община събира 1 млн. лв. годишно от такса смет и ги харчи за депониране на отпадъците от града. Обмисля се построяване на завод за обработка на отпадъците. Достъпни са пет различни технологии...
ivan40
0 0
Задача за определяне характера на средата за вземане на решение 6 стр.

Задача за определяне характера на средата за вземане на решение

За решаване на поставената ни задача най-подходящ е линейният + оптимизационен модел. Целта е да се намери оптималното решение, носещо максимална печалба при определените ни и фиксирани финансови средства при зададените условия...
ivan40
46 3