Материали 1-10 от 17

Материалът като формообразуващ фактор при столовете 10 стр.

Материалът като формообразуващ фактор при столовете

Материалът като формообразуващ фактор при столовете: история и възникване на стола, изменяне на функциите, производство на столове, избор на материали...
silviQ
1 0
Градоустройствена характеристика на втори жилищен район на град Варна 8 стр.

Градоустройствена характеристика на втори жилищен район на град Варна

Варна е третият по големина град, заемащ площ от 205 кв.км. разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове...
nerven
12 0
Сравнителен анализ между романска и готическа катедрала 24 стр.

Сравнителен анализ между романска и готическа катедрала

Романската архитектура се основава на римската и се изразява предимно в църковното строителство. Със своето свободно разположение и украса късно античната архитектура не може да се пренесе в ранното...
mOn
8 0
Теория за линеарния град 2 стр.

Теория за линеарния град

Историята на градоустройството още от най-дълбока древност познава спонтанно оформилите се удължени селищни образувания. Още по времето на Ренесанса е предложено първото планово линеарно решение, успоредно с кръглите и квадратните...
silviQ
12 0
Архитектурата на Света София и последиците след нея в Източна и Югоизточна Европа 27 стр.

Архитектурата на "Света София" и последиците след нея в Източна и Югоизточна Европа

Интериорът на храма поразява с лекота в сравнение с тежкия екстериор. Стените за облицовани с мрамор, а по пода има златни мозайки...
emoto_92
6 0
Урбанистика 18 стр.

Урбанистика

През втората половина на ХХ век бе извършена урбанизацията на страната, градското население стана преобладаващо, а броят на градовете се удвои (от 112 на 238); Бяха изградени няколко нови градове (Димитровград, Рудозем, Мадан, Велинград)...
nezabravima
15 1