Материали 1-10 от 2

Бинарните опозиции като база за архаичното митологично мислене 15 стр.

Бинарните опозиции като база за архаичното митологично мислене

Предвид самата й същност, митологията е изглеждала различно в разните периоди на своето развитие. Според авторите, един е характерът на квази-историческите героически сказания от микенско време, а друг на генеалогическите митове в "Теогония" на
messi
2 1