Материали 1-10 от 1

Как се търгува с алуминий 21 стр.

Как се търгува с алуминий?

В курсовата работа е описана търговията на стоки от митническа позиция 7601 - алуминий. Посочени са тарифните и нетарифни мерки по отношение на вноса и износа. Представен е примерен договор за международна покупко-продажба...
rusev02
6 1