Материали 1-10 от 12

TV - банкиране търсене и предлагане 11 стр.

TV - банкиране – търсене и предлагане

Целта на настоящото изследване е да се анализират и представят основните същностни характеристики на TV-банкирането. За постигане на поставената цел следва да бъдат изпълнени следните задачи:  Разглеждане на предимствата на TV-банкирането и особеностите
notteodora
0 0
Пазарно търсене същност и характерни черти 12 стр.

Пазарно търсене – същност и характерни черти

Това заключение е свързано с факта, че благодарение на изведените характеристики и зависимости се вземат оптимални решения относно производството на редица продукти и услуги....
ivan40
0 0
Пазарно търсене същност и характерни черти 13 стр.

Пазарно търсене – същност и характерни черти

Курсовият проект има за цел да представи пазарното търсене – неговата същност и характерните му черти. С присъствието и дейността си на пазара, пазарните участници формират търсенето, за която става въпрос в курсовата работа...
gecata_maina
0 0