Материали 1-10 от 28

Курсова работа по микроикономика 11 стр.

Курсова работа по микроикономика

Средните променливи разходи /кривата AVC/ първоначално намаляват, но след достигане на своя минимум при Q=3 започват да нарастват. Средните общи разходи /кривата ATC/ проявяват същата динамика, като минимумът на ATC се установява при по-голям обем...
cblock
3 2