Материали 1-10 от 1

Разработване на МПС 18 стр.

Разработване на/ МПС /

Да се разработи МПС със следната структура: - 4 kB EPROM реализирана чрез ИС с организация 2 k x 8; - 32 kB SRAM; - АЦП за входни сигнали в диапазона 0.16 - 1.6 v; - динамична индикация с 8 седемсегментни индикатора; - 16 бутонна клавиатура и интер
rusev02
4 0