Материали 1-10 от 12

Хидравлични съпротивления в тръбопроводи 37 стр.

Хидравлични съпротивления в тръбопроводи

Загубите на специфична механична енергия, или както често се използва изразът хидравлични загуби, зависят от размерите (диаметър d и дължина l) и вида на тръбопроводите, физичните свойства на флуида....
admin
76 2